Curricula Kaplan-Norton de training BSC

Pentru a exemplifica conţinutul unui curs de training de Balanced Scorecard, conţinut elaborat în concordanţă cu cadrul formal BSC, definit de Robert Kaplan şi David Norton, iată în continuare curricula de training de la Boot Camp-ul de Certificare Balanced Scorecard, versiunea 2010.

Înainte de a risca să vă cheltuiţi banii pe diverse training-uri de BSC concepute pe plaiuri mioritice, poate că n-ar fi rău să verificaţi care este relaţia respectivilor instructori cu Robert Kaplan, David Norton şi organizaţia lor (Palladium Group). Comparaţi curricula cursului lor cu cea de mai jos. Copierea câtorva secţiuni din curricula Kaplan-Norton de training BSC, nu confirmă nicidecum accesul lor la Setul de Cunoştinţe BSC (BSC Body of Knowledge), pus de către Palladium Group la dispoziţia specialiştilor care sunt Kaplan-Norton Balanced Scorecard Certified.

Cred că înainte de a plăti cele câteva sute de Euro care vi se pretind, merita să vă întrebaţi daca plătiţi pentru cunoştinţele unor profesionişti în Balanced Scorecard, sau a unor amatori.

CURRICULA KAPLAN-NORTON DE TRAINING BALANCED SCORECARD

1. CLARIFICAREA STRATEGIEI – FORMULAREA STRATEGIEI
1.1. Definirea Misiunii, Valorilor şi Viziunii cuantificate
1.2. Analiza Strategică Internă şi Externă
1.3. Formularea Strategiei
1.4. Destinaţia Strategică şi Decalajul Valoric (Value Gap)
1.5. Definirea Ciclului de Planificare Strategică
1.6. Descompunerea Viziunii în Teme strategice

2. CLARIFICAREA STRATEGIEI – TRANSLATAREA STRATEGIEI
2.1. Relaţii Cauză-Efect. Harta Strategiei. Perspective şi Obiective strategice. Şedinţa de Lucru Nr. 1
2.2. Definirea Indicatorilor de Performanţă (KPI)
2.3. Definrea Ţintelor. Şedinţa de Lucru Nr. 2
2.4. Definirea şi Raţionalizarea Iniţiativelor Strategice. Şedinţa de Lucru Nr. 3
2.5. Obţinerea şi protejare bugetării Execuţiei Strategiei
2.6. Alocarea responsabilităţii pentru Execuţia Strategiei
2.7. Identificarea Riscurilor de business. Indicatori de Risc (KRI)

3. ORIENTAREA CĂTRE PERFORMANŢĂ – ALINIEREA ORGANIZAŢIONALĂ
3.1. Alinierea organizaţională BSC pe verticală. Unităţi Strategice de Business
3.2. Alinierea organizaţională BSC pe orizontală. Unităţi de Suport
3.3. Comunicarea organizaţională BSC. Planul de comunicare
3.4. Alinierea Obiectivelor Individuale
3.5. Strategia de evaluare a performanţei
3.6. Alinierea Clienţilor principali
3.7. Alinierea Furnizorilor principali
3.8. Alinierea Echipei de Conducere
3.9. Alinierea Sistemului de Recompensare a Performanţei

4. ORIENTAREA CATRE PERFORMANTA – PLANIFICAREA OPERATIONALA
4.1. Stabilirea priorităţii Proceselor Strategice
4.2. Integrarea strategică a Planificării Financiare şi a Planificării Resurselor/Capacităţii
4.3. Utilizarea Modelelor de Procese pentru Execuţia Strategiei la nivel operaţional
4.4. Planificarea Resurselor Umane
4.5. Planificarea Resurselor IT
4.6. Dezvoltarea Iniţiativelor pentru diminuarea Riscurilor
4.7. Dezvoltarea Tablourilor de Bord operaţionale
4.8. Utilizarea Modelelor de Factori Conducători ai proceselor
4.9. Formarea echipelor inter-departamentale

5. MĂSURAREA ŞI ANALIZA REZULTATELOR – MONITORIZARE ŞI ÎNVĂŢARE
5.1. Derularea Şedintelor de Evaluare Operaţională
5.2. Derularea Şedinţelor de Evaluare Strategică
5.3. Gestionarea Iniţiativelor staretegice. Integrarea cu PMO
5.4. Evaluarea Planurilor şi Proceselor de Gestionare a Riscului

6. MĂSURAREA ŞI ANALIZA REZULTATELOR – TESTARE ŞI ADAPTARE
6.1. Testarea Relaţiilor Cauză-Efect din cadrul Strategiei
6.2. Testarea Validităţii Strategiei
6.3. Utilizarea Modelelor Analitice de Decizie

A. LEADERSHIP-UL ŞI IMPLEMENTAREA BSC
A.1. Agenda Execuţiei Stategiei
A.2. Definirea Agendei pentru Schimbare Strategică
A.3. Alinierea Culturii Organizaţionale cu Strategia

B. TEHNOLOGIA – REALIZAREA INFRASTRUCTURII INFORMATICE
B.1. Strategia de Business Intelligence
B.2. Gestionarea şi Disponibilitatea Informaţiei
B.3. Controlul Datelor. Sisteme Informatice BSC

C. ORGANIZAŢIONAL – INFRASTRUCTURA OSM (Oficiul de Management al Strategiei)
C.1. Stabilrea OSM ca Proiectant al Sistemului pentru Managementul Strategiei
C.2. OSM – Gestionarul Execuţiei Strategiei
C.3. Integrarea de către OSM a altor Procese Strategice
C.4. Asigurarea Resurselor Umane pentru OSM
C.5. Raportarea către Echipa de Conducere

Reclame